Peoples & Places

Yangshuo Fishermen, Yangshuo, Guilin, Guangxi, China, 2005