Peoples & Places

Biasha Miao Village, Congjiang, Qiandongnan, Guizhou, China, 2016